17. mrt, 2016

Dicht bij elkaar

Wrijvingswarmte

De ruimte op aarde krimpt omdat we met steeds meer mensen zijn. Bovendien gaan sommige van die mensen zich massaal verplaatsen. Over het algemeen is er een druk van plaatsen waar het minder goed is naar waar het beter is. Daardoor komen we meer en meer op elkaars lip te zitten

De groei van de bevolking gaat wereldwijd in een razend tempo door en vertoont een exponentiële toename. Straks zijn we met dertien miljoen Belgen luidens persberichten. Dat komt voornamelijk door migratie en door voortplanting, waarbij de nieuwe Belgen de oude verslaan in de geboortecijfers.

Hoe dan ook wordt onze bevolking meer en meer gekleurd, daar helpt geen lievemoederen aan. Ook mopperen en morren niet. Ook het sluiten van de grenzen niet. Ook niet allerlei vormen van xenofoob en racistisch gedrag. Niemand houdt dat tegen. Ook extreemrechts heeft daar geen ideeën over, toch niets dat hout snijdt.

Strategieën die er op gericht zijn de wereldwijde migratie in te dijken, zijn tot mislukken gedoemd. Je kunt alleen maar proberen minder aantrekkelijk te zijn, maar dat kun je alleen door je eigen bevolking te straffen.  Zolang deze het zoveel beter heeft dan de bevolkingsgroepen die zich verplaatsen zal de aantrekkingskracht blijven bestaan.

Je zou dat kunnen proberen te remmen door discriminatie, maar de maatschappelijke gevolgen daarvan zijn zo nadelig dat het geen praktisch werkbare oplossing is. Segregatie maakt een land kapot zoals de geschiedenis ons leert, want apartheid kan alleen met geweld afgedwongen worden.

We moeten ons goed bewust zijn dat langs de zuidelijke en oostelijke grenzen van de Europese Unie zowat overal een mondige en kritische generatie is opgegroeid die zich via internet en andere media een goed beeld van de wereld kan verschaffen. Op dit ogenblik zijn er massa’s van die jongeren die niet aan de bak komen.

Het werkelijke schandaal is dat wij hen geen ander perspectief kunnen bieden, dan te proberen naar Europa te komen. We zouden meer moeten doen aan de ontwikkeling van die landen, en minder uitgeven aan oorlog en geweld.