3. mrt, 2016

Inkomensvergelijking

Regionale verschillen

Brussel is het armste gewest in termen van gemiddeld inkomen van de bevolking.

Het netto-inkomen van de Brusselaar is de voorbije jaren gestaag gedaald; Van 2009 tot 2013 is hij of zij er met zo een drie procent op achteruit gegaan, en zakt daarmee volgens de jongste berekeningen van het Rekenhof onder die van Wallonië.

De toenemende verarming van het Hoofdstedelijk Gewest heeft met meerdere factoren te maken. De economie doet het niet goed en de activiteit neemt af, maar dat verklaart niet alles.

Mensen met een hoger inkomen ontvluchten de stad en daar zijn de verkeerschaos en de verloedering van de openbare ruimte wellicht mede verantwoordelijk voor. Welstellende families verhuizen naar de rand, of zoeken het dieper Vlaanderen en Wallonië in.

Ook ondernemingen zoeken een omgeving waar ze minder last hebben van het fileleed en meer ruimte vinden.

Volgens het federale ministerie van economie had de gemiddelde Belg in 2013 op jaarbasis een gemiddeld belastbaar inkomen van 17.019 €. Vlaanderen steekt erbovenuit met 18.163 €. Dat is 8% meer dan het landsgemiddelde.

Het lijkt er op dat de nieuwe migratie de oude migratie verplaatst. De toevloed aan nieuwkomers zoekt een onderkomen in het centrum, terwijl de generaties die intussen een zekere welstand hebben opgebouwd de algemene trend volgen en zich in de rand of verderop gaan vestigen. Dit oefent een demografische druk op de rand uit, wat niet altijd in goede a      arde valt van de gevestigde inwoners aldaar.

We krijgen nu een spreidingsplan waarbij nieuw aankomende vluchtelingen en asielzoekers over het land verspreid worden, wat op zich een goed idee is. Het zal echter nog voor veel wrevel zorgen als Vlaanderen volhardt in zijn verkrampte reflex ten opzichte van vreemdelingen.

We moeten hen niet met hardvochtigheid maar met de uitgestoken hand bejegenen.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.deutsch/Wirtschaft/1.2588693