26. feb, 2016

Wurggreep

Tunnelleed

Er is in Brussel weer een tunnel onbruikbaar verklaard en gesloten voor het verkeer.

De Montgomery-tunnel loopt onder de gelijknamige square door, en brengt de automobilist van het Meiserplein in het noorden naar Terkameren Bos in het zuiden van Brussel.

De rijzende ster onder de financiële analisten Ivan van de Cloot is van zijn Olympus afgedaald om het dagelijkse fileleed van Brussel eens te berekenen, in termen van kosten voor de werkgevers, de werknemers en de hele Belgische samenleving. Het loopt flink op.

Hij vindt dat de verantwoordelijken tot de orde moeten geroepen worden.

Ik vermoed dat de echte oorzaak op het einde van vorige eeuw te zoeken is.

In de jaren tachtig bouwt België een gigantische nationale schuld op, en in de jaren negentig moet Dehaene ons via de Maastrichtnormen de eurozone binnenloodsen. Daarvoor is alles uit de kast gehaald om op de bondsstaat te bezuinigen.

De federale diensten werden troosteloze oorden met stervende kamerplanten, op de draad versleten balatum, antieke telefoontoestellen en ontmoedigde ambtenaren. Intussen krijgen we ook staatshervormingen en het zelfbewuste Vlaanderen bedient zich ruim uit de staatsruif. Er is een akkoord gesloten dat er onherroepelijk na een aantal jaren moet toe leiden dat het Franstalig Onderwijs onbetaalbaar wordt voor de Franse gemeenschap.

De Vlaamse politici kijken vergenoegd toe hoe de wurggreep jaar na jaar verstrakt Zij willen namelijk graag hun voorwaarden opleggen tijdens een volgende staatshervorming. Intussen wordt ook Brussel een autonoom gewest, alweer onder-gefinancierd met structureel te weinig fondsen om de hoofdstadfunctie uit te oefenen.

Een ontelbaar aantal Vlamingen gaat in Brussel werken en zijn geld verdienen, maar ze betalen belastingen in het gewest waar ze wonen, en dat is meestal Vlaanderen. De tunnels van Brussel dienen voor een groot deel ook de Vlamingen die om allerlei redenen naar of door Brussel rijden. Het zou logisch zijn dat zij dan ook meebetalen voor het gebruik van die weginfrastructuur.

Voor mij mogen die tunnels allemaal goed onderhouden worden op basis van tolgeld dat geïnd wordt door rekeningrijden. Als de tol voldoende hoog is zullen de files wegvallen en kun je gewoon rijden. Ik ben bereid om voor dat genoegen te betalen op de ogenblikken dat ik dat wenselijk vind.