24. feb, 2016

Moslimbevolking

Aantallen

Momenteel is 23,4 procent van de wereldbevolking moslim en ongeveer 31 procent is Christen. De publieke opinie lijkt dat vaak niet te beseffen, en heeft ook een sterk vertekend beeld van de moslimpopulatie in eigen land, zo blijkt uit grafiek die The Economist oprakelde in november van vorig jaar. Zie de afbeelding hierboven.

Vorig jaar in november bleek uit cijfers van het statistiekenbureau Ipsos dat we met zijn allen de aanwezigheid van moslims in Europa geen klein beetje overschatten, maar wel tot vijf maal meer.  De Belgische respondenten dachten dat 29 procent van onze inwoners moslim zijn, terwijl dat eigenlijk amper 6 procent is.

De Fransen schatten het aantal op 31 procent terwijl het 8 procent is. Duitsland denkt 19 procent, terwijl het zes procent is.

Wat we ook flink overschatten is het aandeel van islamisten in de terreur. Het aantal arrestaties voor terreur is groter in de categorie wereldlijke beslommeringen zoals separatistische bewegingen, dan in de categorie die met het geloof te maken heeft, waar de Islamitische terreur een onderdeel van uitmaakt.

Volgens de prognoses wonen verhoudingsgewijs de meeste Europese moslims over twintig jaar in Frankrijk en België, daar zal ongeveer een op de tien inwoners het islamitische geloof aanhangen. In Nederland groeit het aantal moslims de komende twintig jaar met 2,3 procent.

De wereld telde in 2010 ongeveer 1,6 miljard Moslims. In 2030 zijn dat er vermoedelijk een half miljard meer. Daarmee groeit de moslimpopulatie minder snel dan in de afgelopen twee decennia, toen het nog 44 procent was.

Hoewel het aantal moslims tot 2030 wereldwijd jaarlijks twee keer sneller groeit dan het aantal niet-moslims, heeft dat weinig invloed op de totale wereldbevolking. Naar verwachting bevolken in 2030 8,3 miljard mensen de aarde. 26,4 procent van hen zal islamitisch zijn.

http://www.nu.nl/buitenland/2432643/wereldwijd-35-procent-meer-moslims-in-2030.html