18. feb, 2016

Bijbelcitaat

"Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks; maar gij zult uw naaste liefhebben als uzelven; Ik ben de Heere!"

Leviticus 19:18