16. feb, 2016

Het onverwachte


I

Plotsklaps is daar het onverwachte,
Waar ik onderbewust naar trachtte.
Iets onvoorzien en niet voorspeld.
Niet meegerekend noch geteld,
Is daar ineens het ondoordachte,

Het onbekende, ongeachte,
En nooit tevoren aangebrachte.
Iets wat nog nergens is gemeld.
Plotsklaps!

Ik die altijd de angst minachtte,
En overal geheid om lachte,
Ben nu tot in het merg ontsteld,
Van huiveringen vergezeld,
En ijzingwekkende gedachten.
Plotsklaps!

II

Plotsklaps zijn er de metgezellen,
Die een griezelverhaal vertellen,
Bij voorkeur in de diepe nacht,
In gruweltonen aangebracht.
Je kunt je lot niet afbestellen.

Hoor ik de brenger al aansnellen?
Mijn hartritme is niet te tellen.
En ik heb teveel nagedacht
Plotsklaps!

Niet te voorzien, niet te voorspellen,
En zonder vooraf aan te bellen,
Staat hij daar in zijn volle pracht.
Daar hebben we dus op gewacht,
En alle weemoed komt opwellen.
Plotsklaps!

Pasquino 2016