13. feb, 2016

Noord-Afrikanen

Bekendmaking

We zijn door de media op de hoogte gesteld dat de meeste geïdentificeerde verdachten van het ontaarde Silvesterfeest in Keulen van Marokkaanse of Algerijnse afkomst zijn, en geen vluchtelingen van de recente golf die Duitsland overspoelt.

Als dat de feiten zijn, dan moet het maar bekend gemaakt worden. Wanneer het om een vastgelegde identificering en niet om loze veronderstelling gaat, heeft de openbaarheid het recht te weten om wie het gaat. Zeker als blijkt dat intussen allerlei loze veronderstellingen een eigen leven zijn gaan leiden. Goed dat het nu duidelijk is.

Het publiek mag verwachten dat we er nu, na al het over heen en weer geroep, eindelijk achter komen wie wat gedaan heeft. Dat is in een notendop de taak van politie en justitie; de daders identificeren en voor de rechter leiden in een openbaar proces.

We mogen hopen dat de schuldigen verantwoording moeten afleggen en een passende straf krijgen. Al de kretologie die we in intussen gekregen hebben, toont nog maar eens aan hoe goed we moeten oppassen, om niet ten onrechte bepaalde groepen onder verdenking te stellen, die er niets mee te maken hebben.

Ik heb in de pers verschillende benoemingen gelezen omtrent de daders van Keulen: het waren om beurt moslims, Arabieren, Noord-Afrikanen, vluchtelingen in de asielprocedure. Al die benamingen zijn niet om het even. Welk van deze etiketten je uitkiest is niet zonder belang.

Vluchtelingen waren het niet. Zeg je moslims dan heb je het over een groep van anderhalf miljard mensen in honderd landen, zeg je Arabieren dan gaat het om een kleine driehonderd miljoen in een beperktere maar nog steeds uitgestrekte ruimte.

Niet alle Arabieren zijn moslim. Er zijn ook Arabische christenen, joden en allerlei andere gezindheden die zichzelf niet als moslim beschouwen maar zich wel van het Arabisch bedienen of in een Arabische cultuurruimte vertoeven.

Ook niet alle Noord-Afrikanen zijn moslim, en zij zijn niet allemaal Arabisch. Zo zie ik bij de Marokkanen veel Berbers die zich niet als Arabisch beschouwen. Ze zijn vaak wel moslim maar ze beleven de Islam op een aantal punten nogal anders en ze hebben vaak nog diep ingeprente lokale gebruiken en overtuigingen.