11. feb, 2016

Identificatie

Wie is wie?

Als er beweerd wordt dat het allemaal moslims zijn, die de herrie veroorzaken, dan kom ik er achter dat dit in vele gevallen niet is nagegaan.

Heel dikwijls en dat was ook zo na Keulen, hoor je dan allerlei pogingen om de herkomst van de daders te benoemen, lang voordat de politie nog maar iemand geïdentificeerd had. Het gaat dan om veronderstellingen op basis van uitzicht en huidkleur. Dat is altijd linke soep.

Het is bijzonder stigmatiserend en contraproductief, te doen alsof het alleen een probleem is van ‘Noord-Afrikaanse’ wijken. Dat is het niet. We schieten er niet mee op als een bepaalde bevolkingsgroep tot zondebok wordt uitgeroepen.

Het komt er op neer dat het probleem van geweld tegen vrouwen in de openbare ruimte alleen maar aandacht krijgt van de media als de daders Noord-Afrikanen zijn. Er zijn in de pers heel wat voorbeelden opgedoken van gelegenheden waar de eer en de waardigheid van de vrouw worden aangetast, en die niets met Noord-Afrikanen te maken hebben, zoals de oktoberfeesten in München, maar dat haalt de pers niet.

We moeten overal en altijd tegen dit en ander geweld ten strijde trekken, niet alleen als het om inwijkelingen uit een bepaalde regio gaat. Als we de hele tijd gaan doen alsof 'wij' beter zijn dan 'zij,' gaan we het probleem niet oplossen.

Seksuele intimidatie is een probleem dat alle vrouwen zonder onderscheid treft, en dat even erg is, ongeacht het type man dat er toe overgaat. Daarmee hebben we niet gezegd dat alle mannen fout zijn, en zeker niet alle Noord-Afrikaanse mannen. Als we het hebben over groepen mensen, spreken we op een andere manier, dan als het om instellingen gaat.

Als we benoemen, moet het ook juist zijn. Ik heb me eraan geërgerd dat er benoemd is geworden vooraleer er geïdentificeerd is geweest. Benoemen op basis van het uitzicht of de huidskleur is een zeer gevaarlijke bezigheid. Dan ga je al gauw systematiseren.

Ik kan me nog levendig herinneren dat er ten tijd van de moord op de 17-jarige Joe Van Holsbeeck, 12 april 2006, in de media gewag werd gemaakt van daders met Noord-Afrikaans uitzicht. Het bleek later om Polen te gaan. Intussen was het kwaad geschied.