9. feb, 2016

Benoemen andermaal

Op zijn minst accuraat, en soms liever helemaal niet.

Wat de pers daarover schrijft dient op objectieve gegevens te berusten, en niet op vage indrukken van voorbijgangers. De overheid dient echter geen standpunt in te nemen. Ik blijf erbij dat het niet gezond is, daders in te delen naar hun etnische herkomst, laat staan hun geloofsovertuiging. Het is niet aan de overheid zulks te doen.

Iedereen moet zelf maar weten tot welke groep hij of zij wil behoren, en daar is niets mis mee. De overheid moet daar echter geen indeling van maken, omdat het geen objectief gegeven is. We zijn immers afhankelijk van de subjectieve indruk van de persoon die de vaststelling doet.

Elke vaststelling dient accuraat en objectiveerbaar te zijn. Zelfs nog maar de kleur van de ogen is een subjectief gegeven, zoals gemakkelijk proefondervindelijk aan te tonen is. Van de ene tot de andere waarnemer kan de indeling behoorlijk verschillen. Dat geldt a fortiori als gevraagd wordt een mededeling over de huidskleur of de afkomst te doen.

Als we ambtenaren vragen een uitspraak te doen op basis van de uiterlijke kenmerken van de verdachte, moeten we ons op de zintuiglijke indruk van de beambte verlaten, en dan blijkt dat iedereen toch andere grenzen trekt. En dat je die grens wellicht anders trekt naargelang je eigen afkomst of herkomst. Of naargelang het om een dader of een slachtoffer gaat.

Er zijn heel wat valkuilen te vermijden door van de politie te vragen dat ze niet registreert en ook niet meedeelt tot welke bevolkingsgroep iemand behoort, als het over daders gaat. Omdat je al gauw met schuld staat te zwaaien. Als je die aan de voet van een bepaalde bevolkingsgroep legt, gaan de poppen aan het dansen.

Ik vind dus nog altijd niet dat de politie de taak heeft iets te zeggen over het type dader. Daar moet de pers maar achter zien te komen, en elk orgaan kan daarover berichtgeven. Over de daders moeten we alleen maar objectieve informatie benoemen. Vreemde nationaliteit is iets objectiefs, de geloofsovertuiging is dat bijvoorbeeld niet, tenzij het op de verklaringen van de persoon zelf berust.  Een Belg is een Belg van welke afkomst dan ook.

Objectieve gegevens kunnen  naar waarheid vermeld worden. Etnische indeling op basis van iemand zijn of haar uiterlijk is uiterst subjectief en daarom als kenmerk niet betrouwbaar genoeg voor bekendmaking of voor het aanleggen van misdaadstatistieken.