2. feb, 2016

Laatste bede

Ik weet niet hoeveel tijd u heeft?
Niet meer dan een paar ogenblikken!
Een paar secondewijzertikken,
En ’t is weeral voorbij gestreefd.

Het leven wordt vooruit geleefd.
We zitten ons een bult te klikken,
En tegen tijdnood aan te hikken,
Maar nu genoeg gepezeweefd.

Genoeg gedoold, genoeg gedwaald.
Een diepe adem zij gehaald.
Zo worden we steeds verder door gedreven.

En door ons tijdgebrek bepaald
Per uur geteld en uitbetaald
Ik zei het al en nog, het duurt maar even.

Pasquino scheurkalender september