1. feb, 2016

Verscheurende keuze

Het probleem is dat je door het benoemen niet nader tot een oplossing komt.

Wat gaan we met die kennis doen met zijn allen? Nog meer achterdocht en verzuring vanwege degenen die zich niet aangesproken moeten voelen?

De leden van de beoogde groep schieten er ook niet mee op. Zelf kunnen ze er weinig aan doen. Doorgaans vormen de daders binnen hun eigen groep een minieme minderheid, die de meerderheid dewelke van geen wandaden wil weten, gegijzeld houdt.

Als individu binnen zo een geviseerde groep kun je er niet aan ontsnappen. Je kunt niet zomaar op eenvoudige aanvraag ophouden tot de groep te behoren, die door al dat benoemen het doelwit van openbare hoon is geworden. Jouw mening wordt niet gevraagd. Je kunt je verantwoorden noch verdedigen, als je zomaar met een stel misdadigers op een hoopje wordt geveegd.

Door steeds weer een zelfde groep te stigmatiseren, vallen we personen aan die het niet kunnen helpen  dat ze tot een bepaalde groep behoren. Niet toevallig zul je altijd zien dat het de zelfden zijn die sowieso elke dag met discriminatie te kampen hebben, in het huidige klimaat van massahysterie en volkspsychose.

Het dilemma van het individu in die geviseerde groep is niet te overzien. Hij of zij wordt immers voor de keuze gesteld de eigen groep te versterken of te loochenen. In het ene geval komt het er op neer dat je alleen maar  kunt radicaliseren, en in het andere geval pleeg je verraad aan je gemeenschap, zonder enige zekerheid te hebben dat je door het andere kamp in de armen gesloten wordt.

Door stelselmatig een groep in verband met criminele daden te noemen, en dat niet voor alle groepen in dezelfde mate te doen, krijg je natuurlijk een demonisering van die ene groep.

Ja dan moet je niet schrikken als sommige mensen gaan zeggen, zo kijk van: “Die genoemde groep is verantwoordelijk voor alle wandaden, en dus moeten we die groep maar zoveel mogelijk tegenwerken en vervolgens zo mogelijk elimineren.” Dan kom je via allerlei gradaties van uitsluiting bij de Endlösung van de nazi’s uit.