31. jan, 2016

Precies

Het benoemen van daders in termen van afkomst of herkomst lost niets op, maar schept nieuwe problemen.

Stel dat je zou kunnen bewijzen, wat op heden niet gebeurd is,  dat een bepaalde bevolkingsgroep binnen een land buiten proportie verantwoordelijk is voor een aantal wandaden. Wel, wat ga ja dan met die informatie doen? Die bevolking nog meer straffen? Want we gaan het over de groep hebben die al het meeste gestraft wordt.

Stel dat je het echter niet kunt bewijzen, ben je dan niet bezig met het zaaien van argwaan en achterdocht, ten opzichte van steeds weer dezelfde bevolkingsgroep, alleen maar op basis van indrukken en arbitraire oordelen?

Dit verwijdt de kloof in onze samenleving tussen wij en de anderen, maar omgekeerd grenst het ons ook af, als blijkt dat de gevreesde soort ineens overal voorkomt.

Als je benoemt dan moet het ook correct gebeuren, of liever exact. Dan zou het ook voor iedereen moeten gelden. Er treedt een zware vorm van ongelijkheid op als steeds weer een groep vermeld wordt en alle andere niet.

Ik kan me voorstellen dat het lijstje van mogelijke herkomst van daders waaruit de beambte moet kiezen, er op dit ogenblik als volgt uit ziet:

 

  • ·         Noord-Afrikaans
  • ·         Maghrebijns
  • ·         Moslim
  • ·         Arabisch
  • ·         Afrikaans
  • ·         Oost-Europees
  • ·         Geen van de vorige
  • ·         Schrappen wat niet past

 

Het grote probleem is dat al dat benoemen altijd eenzijdig gebeurt, en nooit rechtvaardig kan geschieden. Dat het zonder enig wetenschappelijk bewijs grote groepen in de samenleving brandmerkt en aan vervolging blootstelt.