29. jan, 2016

Benoemen andermaal

Verwerpelijke gedragingen in verband brengen met een bepaalde bevolkingsgroep: het is echt oppassen geblazen.

Moet de politie de afkomst of de herkomst van vermoedelijke daders benoemen, en zo ja, hoe moet ze dat doen? Moet het publiek weten of het om autochtonen of allochtonen ging? Het is een heet hangijzer waarover mijn neef en ik van mening verschillen.

Sta me toe een voorbeeld te gebruiken, om mijn standpunt alvast aan te kaarten. Er is in dit land heel wat witteboordencriminaliteit. Er is bankoplichting en belastingontduiking, en er is bijvoorbeeld de diamantsector in Antwerpen, die geregeld in het nieuws komt met fraudezaken.

De vraag is nu: Zouden wij het aanvaardbaar vinden als de kranten stelselmatig vermelden dat de daders Joods zijn, stel dat dit het geval zou zijn? Terwijl nooit wordt vermeld dat het om pakweg Vlamingen gaat.

Puur hypothetische vraag. Ik viseer niemand. Het antwoord is dat niemand van ons het zou verdragen als zoiets zou gebeuren. We zouden ons trouwens spoedig overspoeld zien door processen op basis van de anti-antisemitische wetgeving waarover we beschikken.

De algemene afkeuring is terecht. Het probleem is niet dat de daders Joods zouden zijn, maar wel dat ze gesjoemeld hebben, en dat moet in de rechtbank dan maar aangetoond worden, en dan moet iedereen ongeacht zijn afkomst of herkomst in gelijke mate bestraft worden.

Ik heb een groot probleem met dat benoemen, als we stelselmatig steeds bevolkingsgroep van deze maatregel laten genieten. Dan krijg je een gemeenschap die stelselmatig verdacht gemaakt wordt, en dat is wat we nu beleven in verband met mensen afkomstig uit Noord-Afrika. Daar moeten we goed mee oppassen.

Het is niet aan de politiediensten vind ik om details over de verdachten te verstrekken, zeker niet als die op een etnisch uitzicht berusten, iets wat uiterst subjectief is en gemakkelijk beïnvloed kan worden. Wat wel moet en kan is het onrecht aanklagen, door wie het ook geschiedt. De etnische oorsprong, de huidskleur en de geloofsovertuiging dienen echter geen enkele rol te spelen, ten goed noch ten kwade, in de beteugeling van het onrecht.

Dat is tenminste mijn standpunt.