26. jan, 2016

Commissariaat-Generaal

www.cgvs.be/nl/actueel/asielstatistieken-december-2015

Website van het rijksorgaan dat in België instaat voor de opvang van vluchtelingen en de behandeling van hun asielaanvragen.