27. jan, 2016

Herkomst

Rudi is het niet eens met mij, toen ik bij wijze van boutade beweerde dat veel vluchtelingen afkomstig zijn uit landen die wij met onze christelijke bommen gaan bombarderen. “Neem eens eender welk rapport van een internationale humanitaire organisatie,” zo beweert hij, en “kijk dan eens naar de aantallen vluchtelingen per land van herkomst, en vergelijk dat met diegenen die naar West-Europa komen. Dan zult ge zien dat er een groot percentage komt uit landen die wij hélemaal niet bombarderen.et ligt echt wel véél breder dan dat: maar islamisme en een islamitische cultuur waar dictaturen goed in woekeren, dat is wel de rode draad in een zeer groot percentage van die landen.”

Ik neem er even cijfers bij van een officiële instantie: het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen CGVS. Tijdens de voorbije maand december 2015 registreerde dit rijksorgaan 4201 asielaanvragen. De voornaamste landen van herkomst van de asielzoekers  waren Afghanistan (46,5 %), Syrië (17,1 %) en Irak (8 %).  Zij vertegenwoordigen samen meer dan 70 % van alle asielaanvragen die in december 2015 in België werden ingediend. Niet toevallig drie landen die wij met groot enthousiasme bombarderen.

Het zijn deze drie die de statistieken overheersen ten tijd van de actuele vluchtelingencrisis. Neemt niet weg dat er ook een structurele instroom is uit landen zoals Iran, Rusland, Somalië, Guinee, DR Congo, onbepaalde nationaliteit, en Albanië die de top 10 van de landen van herkomst vervolledigen.

Dat de dictaturen daar goed woekeren zal ik niet bestrijden, en er valt over elk van die landen wel iets te zeggen, maar een Islamsamenzwering kan ik daar niet in ontdekken.

Het zijn landen waar het slecht gaat of die geen perspectieven bieden, die de vluchtelingen leveren, op basis van de grote ongelijkheid die tussen hen en ons heerst, en die alleen met geweld in stand kan gehouden worden. Het is volgens mij niet zozeer de armoede en het geweld, maar veel meer het gebrek aan perspectief voor jongeren van de middenklasse, die wel geletterd zijn, maar geen kansen krijgen om aan de slag te gaan.