13. jan, 2016

Pedofilie in de kerk

Mijn beste neef stelt me de vraag of ik seksueel misbruik binnen de kerk een bijzonder probleem vind.

Het is een mooie vraag, waar ik wel eens wil gaan voor zitten, en mijn neef wenst een duidelijk antwoord. Ik zal proberen daar aan tegemoet te komen, maar dat zal niet op een dag lukken.

Seksueel misbruik is een ernstig probleem dat in elke samenleving opduikt, zowel binnen als buiten de familie. Daar komt altijd een of andere, soms verdoken vorm van geweld bij kijken. Over het algemeen gesproken hebben de echte problemen meer met dat machtsaspect dan met het seksaspect te maken.

Ik ben een onverzettelijke tegenstander van geweld in alle vormen, zeker als dat tegen kinderen gebruikt wordt, en des te meer als er een taboesfeer over heerst. Taboes doorbreken is zo een beetje mijn hobby geworden. We moeten durven zeggen waar het op staat.

Naar mijn mening is het een verzwarende omstandigheid als de dader misbruik maakt van zijn gezagspositie om zijn seksuele wandaden te plegen. Niet alleen is er het misdrijf van het seksueel misbruik zelf, maar ook het verraad aan de maatschappelijke positie, en in het geval van de priester ook nog de verkrachting van de heilsboodschap die hij verondersteld is te verkondigen. .

Het misdrijf wordt door het machtsmisbruik nog veel ernstiger dan het al was. Niet alleen het kind zelf is getroffen, wat al erg genoeg is, maar ook het vertrouwen in het instituut en de staat en dat vanwege alle omstaanders.

We komen hierop terug. Daarmee is al aangegeven dat ons antwoord een volmondige ja zal zijn: ja de Kerk heeft een bijzonder probleem met de talloze pedofilieschandalen, en ja dat staat in verband met de leerstellingen en het beleid van de instelling, die dringend aan hervorming toe zijn.