11. jan, 2016

Beter af zonder?

Het is een algemeen voorkomende menselijke wens, zichzelf beter te willen prijzen dan de ander.

Dat hoor en lees ik de hele tijd. “Wij zijn beter dan de moslims” of de “Arabieren.” In de kerken en moskeeën klinkt het van “Wij zijn beter dan de ongelovigen.” De laatste tijd hoor ik zo ook opvallend vaak: “wij die niet geloven zijn beter dan degenen die wel in God geloven.” Degenen die het atheïsme zijn toegedaan, achten zich graag meerderwaardig ten opzichte van degenen die een godsdienst belijden.

Zo hoor ik steeds weer beweren dat alle gruwelmisdaden, die de geschiedenis ontsieren, in naam van God zijn begaan. Dat is manifest onwaar, zoals ik op facebook al heb betoogd. Tot voor de achttiende eeuw is het vergeefs zoeken naar een beschaving die het zonder Godgeloof zou stellen. Antropologisch onderzoek toont aan dat elke samenleving het bestaan van bovennatuurlijke krachten aanneemt, en dan zie je toch vaak  dat daar met de tijd enige orde in komt, doordat een opperhoofd van de Goden wordt aangesteld.

Wie of wat dat is, heeft meer belang dan je zou denken. Eeuwenlang hebben we elkaar de schedel ingeslagen over dergelijke kwesties. Dat is onze gemeenschappelijke erfenis.

Het ligt dan ergens wel een beetje voor de hand aan te nemen dat het geloof in God zelf verantwoordelijk is voor de gruweldaden. Dan zou het heel eenvoudig zijn. Schaf het geloof af en we hebben geen massamoorden en kettervervolging meer.

Jammer genoeg heeft de geschiedenis deze mening gelogenstraft. Dat zie je al meteen tijdens de Franse, en later ook de Russische revolutie. Op een bepaald ogenblik grijpt een atheïstische partij de macht en het moorden wordt nog erger dan tevoren.

De horror van de atheïstische regimes  komt in de twintigste eeuw tot ongekende diepten van afschuw. Neem nu het Cambodja van Pol Pot of het Noord-Korea van de Kims. God is daar niet aan bod gekomen. Ook het naziregime was een atheïstische ideologie toegedaan, al is het laatste woord daar nog niet over gezegd.  Ik heb over die kwestie nog een discussie lopen.

Nee het is niet voldoende God af te schaffen om van de mens een vredelievend beestje te maken. Wel integendeel.