Vissen in Kroatië

Ten geleide

Bij deze starten we een nieuwe rubriek onder de titel ‘dialoog.’ Zoals uit de tekst zal blijken, zijn deze teksten uit een wisselwerking voortgevloeid. Soms op het scherp van de snee, maar het moge wellicht bijdragen tot een beter begrip tussen gelovigen en niet-gelovigen.

Veel meer inleiding zal ik er niet bij geven. Niemand is verplicht het te lezen. Waar het om gaat is meer begrip op te wekken voor het feit dat we allemaal op een andere manier ergens toch wel in geloven. Dat moet kunnen en we mogen daarvoor uitkomen.

Indeling

20. mrt, 2017

Ex-Christen

In deel een nemen we kennis van de standpunten van beide partijen. Die liggen wel danig uit elkaar.

20. mrt, 2017

De oertijd

In vele geloofsgemeenschappen wordt enigszins dwepend teruggekeken naar de eerste gelovigen, die het dichtste bij de stichter stonden.

20. mrt, 2017

Drievuldigheid

Het doopritueel verwijst impliciet en expliciet naar de Heilige Drie-eenheid, of Drievuldigheid. De twee termen komen voor, zij het in verschillende kerken.