27. jun, 2017

Wetenschaapjes

wetenschaapjes.wordpress.com

Ik heb ooit nog les gehad van Majo Van Ryckeghem. Boeiende geest, ook auteur van 'Thuiskomen - scènes uit een lesbisch bestaan.' Vreemd genoeg is er niemand die het nodig heeft geacht een Wikipedia-artikel aan haar te wijden.
Dit is haar blogpagina.

https://wetenschaapjes.wordpress.com/