17. jun, 2017

Deborah met een h

uitdaging.nl

Uitdaging.nl is een Nederlandse site met evangelische inslag. Ze schrijven hier een aantal commentaren omtrent het Debora-verhaal in de Bijbel, die ik wel interessant vind.
Het eigenaardige is dat het verhaal twee keer verteld wordt, een keer in proza en een keer in poëzie.
Het gedicht dat hoofdstuk 6 van Rechters (Richteren voor protestanten) vormt, wordt vaak het Lied van Deborah genoemd en gaat waarschijnlijk terug tot de twaalfde of zijn minst de elfde eeuw voor Christus. Daarmee behoort het tot de oudste Hebreeuwse teksten.

https://uitdaging.nl/76-deborah