18. jun, 2017

Meditatie

Samen in stilte

We hebben tijdens onze maandelijkse ontmoeting in het Huis van Vrede een mooi moment van spiritueel samenzijn mogen beleven. Deze keer heeft de bijeenkomst ook de betekenis van een iftar meegekregen, het ogenblik van de dag waarop de moslim de vasten breekt, na zonsondergang gedurende de heilige maand Ramadan.

Voor de gelegenheid heeft onze gezamenlijke meditatie het thema van verstandhouding onder de volkeren meegekregen, met het oog op een beter samenleven van de verschillende nationaliteiten en gezindheden die in ons land samenleven. Voor de moslims onder ons, is de Ramadan ook een tijd van begrip en vergevensgezindheid.

Voor de niet-moslims is het wellicht een merkwaardig gebruik. Toch opmerkelijk dat wereldwijd zo veel mensen zowat gelijktijdig gelegenheid tot inkeer en zelfbevraging vinden. De werkelijke betekenis van het vasten is immers dat de gelovige in staat is zijn dierlijke instincten aan banden te leggen, door een offer te brengen, en zich dientengevolge vergevingsgezind en mededogend, en vrijgevig voor de armen te tonen.

Het geloof, en dat is voor christenen niet anders, vraagt van ons dat we meer zijn dan een biologische machine die er alleen maar op gericht is de eigen behoeften te bevredigen zonder zich om die van anderen te bekommeren. Voor mij is dat de werkelijke boodschap van de openbaring.

Je moet geen moslim zijn, denk ik, of ook geen gelovige om in de Ramadan toch iets moois te zien. En iets spectaculairs: een godsdienstige gemeenschap van meer dan een miljard mensen, die een keer per jaar de lenteschoonmaak houdt. Op zich is dat goed, om elk jaar een morele stand van zaken op te maken. Neem het verlies, tel de winst, maak het verschil. Niet alleen zakelijk, maar ook in het gewetensonderzoek.

Ieder van ons zal vroeg of laat zeker wel nadenken over wat we in ons leven doen. De ramadan biedt daar de kans toe voor moslims, en de anderen zullen hun eigen manier wel hebben. Indien nodig kun je dan je verhouding tot de werkelijkheid, en met name de mensen daarin, herijken. De meditatie opent de poort naar een betere werkelijkheid.