8. jun, 2017

Onderscheid

Aanvaarding

Er kunnen allerlei motivaties voorkomen die het druggebruik uitlokken en onderhouden. Het kan nuttig zijn erover na te denken wat voor een behoefte dat is, die het toedienen van middelen vereist, om gestild te worden. Er zijn heel veel mensen die ooit in hun leven eens van de verboden middelen geproefd hebben. Veruit de meesten blijven daar niet hangen, maar een minderheid wel.

Daar is vaak een reden voor te vinden, al vergt het soms wel arbeid om de ware reden te vinden. Er is immers meestal nog een reden achter de reden. Er is in de praktijk altijd een onuitgesproken bron van schaamte of schuld te vinden, maar die te vinden lost niet alles op.

Sommigen vertonen een psychiatrische stoornis die maakt dat het zeer moeilijk is, puur met natuurlijke middelen, zoals meditatie en therapie de kwaal te boven te komen. Zo zijn er velen die met drugs zijn begonnen en ermee verder gingen, omdat ze een vorm van innerlijke angst en pijn vertonen, die met geen ander middel dat ze kenden gestild kon worden, dan door ‘verdovende’ middelen te gebruiken.

Verdovend. Zo heten drugs in termen van de wet en de beteugeling, al is het een misleidende term. Al die middelen verdoven niet, maar ze kunnen ook prikkelen, kalmeren of hallucinaties uitlokken. Het is een beetje zoals met een ontmoeting die tot verliefdheid leidt. Vaak treedt er in het begin een soort van wittebroodsweken op, of drugs honeymoon in het Engels om nadien zoals veel huishoudens in een sleur te vervallen.

Je kunt daar maar iets aan doen als je bij eerste benadering het gebruik zoals het is, aanvaardt. Pas dan kun je beginnen sleutelen. Dat klinkt paradoxaal, en dat is het ook, maar dat is met alles wat je niet bij toverslag kunt doen verdwijnen. Je moet het eerst aanvaarden voordat je kunt beginnen proberen ervan af te komen. Je moet het eerst en vooral onder ogen zien.

Daarom moeten we beginnen met een inventaris te maken van de druggewoonten. Een boedelbeschrijving als het ware. Waar staan we voor we met de behandeling beginnen? Pas nadat een eerste stand van zaken is opgesteld, kunnen we beginnen nadenken over de doelstellingen van de begeleiding. Die zullen verschillend zijn naargelang het standpunt dat we innemen. Hoe benaderen we deze persoon, en waar willen we met hem of haar uitkomen?

De enige doelstelling die we niet moeten kiezen, is stoppen met alle gebruik.