4. jun, 2017

Internationalist

Gemeenschappelijk noodlot

Ondanks de vele klachten over Europa blijf ik toch voorstander van de Europese integratie. Ik ben oud genoeg om me te herinneren hoe ingewikkeld het vroeger was om je binnen het continent te verplaatsen. Het is toch  aan de Europese gedachte te danken dat deze grote ruimte tot stand is gekomen. Het is maar een van de tastbare voordelen, maar er zijn er andere.

We hebben al die tijd interne vrede gekend, abstractie gemaakt van de oorlogen die we in andere continenten voeren. Onze economie kan volop profiteren van onze gunstige ligging op het kruispunt van Europa. Ons land vaart daar wel bij en drijft mee op het Duitse economisch overwicht. Van hieruit gezien is het wegvallen van de grenzen, en het vrij verkeer van personen en goederen dat eruit voortvloeit, alleen maar voordelig.

Je moet omgekeerd ook aanvaarden dat andere Europeanen bij ons van dezelfde voordelen genieten als wij. Dat is de keerzijde van de medaille. Bovendien moeten we de hele tijd rekening houden met de Europese regelgeving in zowat alles wat we doen: de producten die we kopen, de diensten die we gebruiken, het bouwen van onze woning etc. En ook de manier waarop we met elkaar omgaan.

De Europese invloed gaat meestal in de richting van meer mensenrechten en meer emancipatie, van onder meer vrouwen en homo’s, een onderwerp dat me na aan het hart ligt. We leven in een wereld waarin dat niet overal vanzelf spreekt. Er zijn nog heel wat landen waar achterstelling en discriminatie schering en inslag zijn. Vandaaruit kijken degenen die met emancipatie bezig zijn naar Europa als naar een moreel baken.

Gelijkberechtiging en veralgemeende toegang tot onderwijs dat zijn de waarden die Europa groot maken. We beschouwen dat te gemakkelijk als een verworvenheid voor altijd. Dat is niet zo. Het heeft veel tijd en moeite gekost om zover te komen, en het vereist een voortdurende inspanning om het zo te houden. Ik mag hopen dat we ook in de toekomst nog mogen blijven doorgaan met daaraan verder te bouwen.

Europa is niet af, en het is verre van volmaakt, maar de integratie-idee heeft ons veel goed gedaan. Ik vind dat we nog verder moeten gaan in die richting, al is het een beetje een puinhoop op dit moment. Maar goed dat spel is politiek en het moet politiek gespeeld worden.