30. apr, 2017

Isis en Osiris

De hereniging van het lichaam

Naar aanleiding van ons verhaal over Antinoüs die wel eens als Osiris afgebeeld wordt, brengt Gino Asselman de mythe van deze antieke Egyptische God in herinnering. Ooit was hij een geliefde koning in een ver verleden, die laffelijk vermoord wordt. Zijn lichaam wordt in veertien stukken over de Nijl verspreid, op last van zijn broer en zwager Seth die de op die manier een staatsgreep pleegt en zelf op de troon gaat zitten.

De rouwende zus en echtgenote van Osiris, de bevallige Isis, zoekt nauwgezet al die stukken van dat lichaam weer samen om hem zo weer in elkaar te puzzelen. Volgens de versie van Gino zou ze alles teruggevonden hebben behalve de penis. Het was echter een vrouw die nergens voor terugdeinsde om haar doel te bereiken.

Ze vervaardigde een dildo en plaatste dit op het samengestelde lijk, dat ze met toverkrachten nog een moment tot leven te brengen. Zelf nam ze vervolgens de gestalte van een valk aan en paarde aldus dankzij kunst en vliegwerk  met de aflijvige, dit alles met de uitdrukkelijke bedoeling voor nageslacht te zorgen.

Hieruit is Horus geboren, die zelf vervolgens ook een belangrijke plaats in het Egyptische pantheon inneemt. Vind je ’t gek? zo vraagt Gino, dat de zoon na zo een procedé een vogelkop heeft?  Hij wordt immers steevast afgebeeld met de kop van een valk. In de oorspronkelijke mythe zal Horus terugkeren, Seth verslaan en straffen en de macht weer overnemen.

Dit was een stichtingsmythe in het oude Egypte, lang voor onze tijdrekening, toen er nog van geen christendom sprake was. Horus werd de God van de koningen, van de hemel en van de zon. Zo heb je ook in het verhaal zo een moment dat de baby Horus door zijn moeder in een mandje wordt gezet, dat ze de Nijl laat afvaren in de hoop dat goede mensen zich over de baby zullen ontfermen.

Dat doet meteen sterk aan de Mozes mythe denken uit het Oude Testament, waar ook een baby in een mandje op de Nijl wordt aangetroffen. We mogen aannemen dat er zo nog wel meer invloeden te vinden zijn van het oude Egypte op de Heilige Schrift die wij vandaag kennen. Tot en met de geboorte van een Heiland. De vrouwelijke vruchtbaarheid overwint de dood.