26. apr, 2017

Zevende en laatste fase

Harmonie

Het is of de liefdesenergie zich voortdurend vanzelf regenereert, als de gave van de één, een geschenk voor de ander wordt, en dat in voortdurende wisselwerking, waarbij wij elkaar vooruit doen gaan.  De harmonie kan heel lang duren, en er staat geen maat op de onuitputtelijke reserves aan geestelijke drijfkracht die ervan uitgaan.

Wanneer de eerste zes fasen zijn doorlopen, ontstaat een toestand van evenwicht en sereniteit, die echter niet zomaar van zelf tot stand komt, want er moet aan gewerkt worden. Liefde is een werkwoord, dat tussen het onderwerp en het lijdend voorwerp staat. Het subject is een persoon. Het lijdend voorwerp is een ding.

Liefde is echter een wederkerig werkwoord. Het is iets wat we met elkaar en ten opzichte van elkaar doen. De ander is geen object meer maar een subject geworden. De twee levens zijn met elkaar in harmonie getreden, dat betekent in eenklank met elkaar, maar ook unisono met de kosmos.

Dat brengt een overeenstemming van de innerlijke ziel met de uiterlijke wereld met zich mee. Als twee zielen erin slagen een gezamenlijke onderneming te starten waarin ze elkanders heil voor ogen houden, dan schept dat hoop voor de samenleving erom heen. Het gaat om twee subjecten in de betekenis van menselijke individuen die over een vrije wil beschikken, die elkaar ontmoeten en die samen iets doen dat de zelfzuchtigheid overstijgt.

De tweelingen zijn ‘wakker’ geworden in elkaars omhelzing. Hun samensmelting, rekening houdend met de menselijke grenzen, stelt hen in staat ongekende bronnen van geestelijke vernieuwing aan te boren, en hun potentieel samen te voegen, zodat het niet alleen bij elkaar wordt opgeteld, maar zich ook vermenigvuldigt.

Beide partijen gaan gelijk op in het energetisch proces van de onvoorwaardelijke liefde en dat gebeurt op een manier dat ook anderen hierdoor gunstig beïnvloed worden, in het openen van hun harten naar anderen toe. Wanneer twee zielen elkaar gevonden hebben, kunnen zij een inspiratie en een richtpunt vormen voor anderen die nog zoekende zijn.

Deze laatste fase van de harmonie vormt de vervulling van waar het mee begon: de tweelingziel die ooit verenigd, vervolgens afgescheiden, en nu herenigd is geworden.