21. apr, 2017

Splijtstof

Nog voor het koninkrijk, is volkseenheid gaan splijten.

Het was me wel de week die nu is afgerond,

Met een akkoord in het paleis van Lambermont.

‘t Zal niet het land maar de partij aan flarden rijten.We zullen nog maar eens een voorzitter verslijten.

Een nieuwe sneuvelster aan instortend plafond.

Het is precies van alles, zoals kiekenstront,

O Dierbaar België, de ezel wil niet schijten,Hardlijvig door een afgedaalde bezoar.

Met brokken die in darmen aanbelanden.

In Brussel was er het akkoord van de Lombard.Daar kon je vroeger tijden je bezit verpanden.

En ook nu weer is het een Oosterse bazaar.

Lombard en Lambermont : de Leeuw heeft valse tanden.

Pasquino scheurkalender 21 april