22. apr, 2017

Zich weggeven

Overgave

In elke liefdesverhouding zit een groot stuk gemis ingebouwd. Liefde vormt een balsem voor het menselijk tekort, maar neemt het niet weg. Daar moet je klaar mee komen, om vooruit te kunnen gaan, in de richting van heling en zelfontplooiing.

Wanneer blijkt dat er buiten de hereniging geen heil te vinden is, breekt het ogenblik aan om er zich aan over te geven. Niet iedereen is tot overgave in staat. Sommigen moeten het met veel moeite leren. Het is iets waarin we kunnen vorderen met de jaren.

De overgave vergt dat de ene ziel zich uitstort in de andere, die zich van haar kant in de jouwe stort. Wanneer de liefde werkelijk toeslaat is er geen reserve meer. Alle terughoudendheid valt weg door de dieptekijk die daar ontstaat, al kan die enigszins duizelig maken. Je kunt dat dan niet meer sturen.

De richting en het resultaat van de wisselwerking is niet vooraf te bepalen. De overgave is niet alleen een zich overgeven aan elkaar, maar ook zich samen aan een weldoend proces overgeven, dat geen van beiden kan beheersen. Voor de gelovigen onder ons, gedijt de wisselwerking onder de adem van de Heilige Geest, in het vertrouwen dat de unie onder Goddelijke bescherming valt.

Er tekent zich een gemeenschappelijke lotsbestemming af, die zich verder zal ontwikkelen. Dat wat het beste voor beiden is, zal gebeuren. Daar kan ook een seksueel onderdeel in passen. De seksualiteit vormt geen obstakel, maar ook geen must, om bij elkaar de verlichting te vinden. Elk intiem contact, seksueel of niet, zal zich voordoen als de tijd er rijp voor is en met andere woorden als beiden er klaar voor zijn.

De waarachtige liefde kent geen machtsgebruik noch dwang. De overgave komt vrijwillig tot stand. Elke ongeoorloofde druk zal tot het tegendeel leiden en de overgave onmogelijk maken. In deze fase dienen beide zusterzielen hun eigen kleine zelfzuchtigheden los te laten, alsmede de mindere kanten van de andere te aanvaarden.

Het is goed daarbij voor ogen te houden dat er een onzichtbare hand lijkt te zijn die het liefdesbootje in goed banen stuurt, ook al is dat niet altijd in de richting die we voor ogen hadden. De liefde herbergt haar eigen rechtvaardiging, zolang je oprecht bekommerd bent voor het welzijn en het welbevinden van de ander.