20. apr, 2017

Afstand

Weglopen

Nu kun je nog weg, maar als je doorgaat lijkt het wel of een deur achter je dichtvalt. Als je door gaat, kun je steeds moeilijker achteruit. Achter jou valt een deur dicht maar voor jou gaat een deur open.

Er komt vaak een moment dat een van beiden toch gaat weglopen, om er achter te komen dat afstand nemen geen oplossing biedt voor het mateloos verlangen naar de afgescheiden zusterziel. Binnen de eenheid van de tweelingvlam die samen groeit, is de goddelijke vereniging van het bewustzijn van te voren ingeschreven.

Elke mens is van nature bang voor de vernietiging van zijn geloofssysteem. De wereld die we hadden opgebouwd staat ineens op losse stelten door toedoen van die bijzondere ander. In het gemis, dat met het weglopen gepaard gaat, zowel bij degene die het gevoel heeft gebleven te zijn, als bij degene die wegloopt.

Het pijnlichaam neemt de overhand.  Patronen als tarten, weerstand, manipulatie, boosheid, straffen en oordelen steken de kop op. Een of beide tweelingzielen raakt emotioneel en mentaal overspoeld met diepe zielenpijn. Deze pijn voelt als afwijzing of verlatenheid op zielsniveau. Het is de donkere nacht van het verstoten zijn.

Deze ondraagbare pijn kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een van beide zusterzielen zich fysiek terug trekt en elke poging tot communicatie saboteert uit angst, niet zozeer voor de ander maar voor de heftigheid van de eigen gevoelens, terwijl de andere ziel allerlei vergeefse pogingen onderneemt om de oorspronkelijke harmonie, die al bestond voor het begin van de tijden, en die nadien verloren is gegaan, opnieuw in eer te herstellen.

Wat je voor ogen moet houden, in de wegloopfase, is dat het dit keer een kwestie is van de juiste afstand opzoeken. Dicht genoeg bij elkaar om van elkaars er zijn te kunnen genieten, maar met voldoende afstand zodat elk van beiden ook zijn of haar gang kan gaan op deze ingewikkelde planeet. Weglopen is een manier om meer afstand tussen de beide polen in te bouwen.

In elke liefdesverhouding zit een groot stuk gemis ingebouwd. Liefde vormt een balsum voor het menselijk tekort, maar neemt het niet weg. Daar moet je klaar mee komen, om vooruit te kunnen gaan, in de richting van heling en zelfontplooiing.