18. apr, 2017

Niet zonder slag of stoot

Crisis

Beide tweelingzielen voelen zich terzelfdertijd geïnspireerd en omvergeworpen door de kracht van de aantrekking, maar er zullen ook altijd gevoelens opkomen die zich tegen de toenadering verzetten. Wie op de drempel van de liefde staat, moet ook veel achterlaten en opgeven. Het is een keuze die je moet maken, en die niet zonder consequenties voor je verdere leven zal blijven.

Het is dan ook normaal dat er twijfel komt opzetten. Een van beide of allebei zal of zullen gelegenheid vinden om argwaan of achterdocht te uiten, of een kritische houding aan te nemen. Wanneer blijkt dat de relatie zou kunnen uitlopen op meer, en dat er van de hereniging van twee zusterzielen sprake zou kunnen zijn, wordt snel duidelijk wat de consequenties zijn.

Er komt altijd wel een crisis die de keuze scherp stelt. Dan wordt het alles of niets, en daar kun je niet onderuit, wat je ook onderneemt om dat niet onder ogen te moeten zien. Er ontstaat op een of andere manier een ruzie of onenigheid, en dan moet je kijken hoe de twee kanten gaan reageren, en of ze manieren vinden om het meningsverschil op te lossen.

De afloop van de crisis ligt niet van tevoren vast, maar als het goed afloopt, biedt net de crisis je de gelegenheid, allerlei egoïstische vooronderstellingen aan de kant te zetten. Dat moet je ook doen, als je de geliefde niet wil verliezen. Je moet jezelf als het ware een stukje gaan ombouwen. Dat is geen pijnloos proces, en het gaat met onrust en angst gepaard.

Die angst kan een eigen leven gaan leiden, en diepliggende reflexen uitlokken, wat zich kan uiten in disfunctionele emotionele patronen en inadequaat gedrag. Die reflexen moet je maar observeren en proberen er inzicht in te krijgen. De angst wordt in de hand gewerkt door de onzekerheid, en zolang de ziel tussen het ene en het ander uiterste heen en weer geslingerd wordt, blijft de angst overheersend.

Ondanks de angst zullen de tweelingzielen elkaar toch blijven opzoeken en de onenigheden uitklaren. De crisis loopt in Hippocratische termen uit op de lysis: de oplossing. De ziel is moegestreden en lijkt uit elkaar te vallen. Er komt een voorbijgaand moment van onmacht.

Als alles goed verloopt, kom je daar sterker uit, rijper en volwassener. Als de verhouding tegen de crisisomstandigheden bestand is gebleken, zullen de lijnen glad zijn getrokken en kunnen beiden hun plaats innemen in een hecht verbond.