14. apr, 2017

Ontwaken

Kiem

Het begint er mee dat er tussen twee personen iets ontwaakt. Eerst is daar nog geen naam voor. Het is alsof een oud en diep verlangen dat zich lange tijd verscholen heeft, nu wakker wordt en zich laat gelden. Het kan een krachtig gevoel worden, dat wel eens verbluft en verbijstert. Het hakt erin.

Het ontwaken gaat met verbazing gepaard. Dan rijst het vermoeden dat iemand die we ontmoetten, zich tot de weergekeerde, vroeger ooit afgescheiden tweelingziel zou kunnen ontpoppen. Iemand bij wie je het gevoel hebt, dat die de andere helft vormt, van iets wat ooit een eenheid is geweest, en door toedoen van geheimzinnige krachten in een grijs verleden uit elkaar is gehaald.

Het is of je elkaar herkent van vroeger, of allerlei puzzelstukjes nu in elkaar passen. Vaak zijn de omstandigheden van de ontmoeting bijzonder, hangt er iets mysterieus in de lucht, en verwijzen allerlei toevallige details naar elkaar om een patroon te vormen. Zo ontstaan de gunstige omstandigheden waarin het hart zich kan openen naar het hart van de andere, van weerskanten in een gelijk opgaand maar niet identiek proces.

De beide zielen lopen vooruit op de hereniging en smelten soms al eens een beetje samen, zonder dat je daar eerst erg in hebt.

Beide tweelingzielen zullen op dat ogenblik een gevoel van versnelling in hun leven ervaren. Als het goed is, dan gaat dat in de richting van meer inzicht, in zichzelf en in de ander, en naar een dieper geestelijk begrijpen van elkaar. Deze eerste fase is een wissel op de toekomst, en een voorafschaduwing van de werkelijke vereniging die nog moet komen.

De volgende fasen zijn in de kiem reeds aanwezig, maar de draagwijdte zal pas per fase duidelijk te worden. Het is zoals de etalage van een winkel. Een goede winkel heeft een mooie etalage die al een idee geeft van wat in de winkel te krijgen is, zonder alle geheimen prijs te geven. Zo kun je dus ook die eerste fase zien.

De bedoeling van elke zinnige menselijke interactie is, dat je elkaar helpt de innerlijke krachten los te maken, die ons elk van beiden naar een grotere hoogte en diepte van het bewustzijn zullen stuwen, om in een nieuwe werkelijkheid te ontwaken. We moeten elkaar bevrijden, en niet kluisteren. Het is goed om dat voor ogen te blijven houden in wat volgt.