12. apr, 2017

De zeven fasen

In de hereniging van tweelingzielen

Ik heb het lijstje op een website gevonden: https://universeleliefde.wordpress.com/stadia-van-tweelingziel-hereniging/. Het leunt aan bij de Ayurveda filosofie zoals ik op andere sites kon vaststellen.

Het rijtje van zeven fasen heeft wel wat, en het is wellicht van toepassing op elke toenadering die leidt tot de hereniging van twee zusterzielen. Je vindt het idee ook bij Plato: dat er aan dit leven een andere toestand is voorafgegaan, waarin een verbintenis bestond, die is verbroken toen we tot leven kwamen.

Ik heb voor de gelegenheid de titels aangepast en ik heb ervoor gekozen om het op één woord te houden per titel, zodat we het volgende krijgen:

Je kunt dat zien als een procedure, of als de weerslag van een wisselwerkingsproces dat zich eenmalig of cyclisch kan voordoen. Het is zowel toepasbaar op de ontmoeting met de andere in een liefdesverhouding als op de ontmoeting met de Ander, met hoofdletter, in het mystieke avontuur.

Het gaat in beide gevallen om een hereniging, in het eerste geval met de zusterziel, met wie we een verbondenheid gewaar worden die aan de tijden voorafgaat, in het andere geval met de Mystieke Geliefde, of de Beloofde Bruidegom of Bruid, of hoe we hem of haar ook wensen te noemen.

Die hereniging komt niet zonder slag of stoot tot stand. Het is geen pad dat over rozen voert. Het is een ingrijpend proces dat ons ten zeerste kan beïnvloeden in wat we doen, en dat ons leven kan veranderen.

In die vorm grijpt het misschien een paar keer plaats in een mensenleven, maar je kunt er ook fragmenten van zien in allerlei ontmoetingen en kennismakingen die we opdoen, waarvan er toch altijd een paar zullen zijn die ons vragen doen stellen.

We moeten ons daar niet a priori van afsluiten. Dat leven bestaat uit een rij van ontmoetingen. Vele geven aanleiding tot teleurstelling, maar af en toe is er iemand die ons door elkaar schudt.