9. apr, 2017

Brandstapel van liefde

Je hebt in mij een heidens vreugdevuur ontstoken.
Een steekvlam is verterend in mij opgelaaid,
Heeft vonk en genster in mijn lichaam uitgezaaid.
Je vond niet beter dan de ketel op te poken.

De hitte schroeit mijn hersenpan en schrijnt mijn knoken.
Je adem heeft nog zuurstof in de vlam gewaaid:
Uitslaande brand. De rode haan heeft blij gekraaid
Een koolgloed in mijn ziel, mijn bloed is aan het koken

Zie wat je hebt gedaan: ik ga in vlammen op.
Ik wentel mij en zucht in eindeloze ronde.
Ik mis Arcadië bij elke hartenklop,

Het beeld van onvergetelijke avondstonde,
Dat op mijn netvlies is geëtst, en ik verkrop
Het schrijnen ongeneeslijk van de liefdeswonde.

Pasquino scheurkalender Augustus