23. sep, 2016

Toen waren er nog negen

Een praatbarak bekend om eindeloos gekeuvel,
Maar niet met wat er nu op de agenda staat
In de commissie van de Belgische senaat
Het Roeandees tienvoudige para-gesneuvel!

Uit duizend was fataal die dag die ene heuvel,
Voor tien van onze jongens, zoals steeds paraat
Voor vorst en vaderland, geslacht door rassenhaat
Vandaag wordt onderzocht hoe het kwam tot dit euvel.

« Mijn man riep door de radio, maar er gebeurde niets »
Hier klopt iets niet dat voel je op je klompen
Wie is aansprakelijk en wie maakt dit ons diets?

Was het gezag wellicht kortzichtig en bekrompen?
Wie stuurde tien paracommando’s op de fiets,
Naar een ver land dat lilt van hoofdeloze rompen?

Pasquino scheurkalender 22 november