13. sep, 2016

De glimlach van Vlaanderen

Slechts voor rijken

Minister Ben Weyts (NVA) heeft zijn tevredenheid uitgedrukt over de effecten van zijn mediacampagne, die Vlaanderen voor de toeristen in de kijker zet. Deze laatsten zijn het afgelopen halfjaar in minder grote getallen naar ons land gekomen, dit door toedoen van de wereldwijde weerslag van de aanslagen in Brussel en Zaventem (Vlaanderen.)

Op die manier zit de NVA in een positie dat ze een minister heeft die uit het buitenland vreemdelingen wil lokken, om hier hun geld uit te geven aan de ene, en aan de andere kant een staatssecretaris, die ons land voor vreemdelingen hartstikke onaantrekkelijk wenst te maken. Het gaat natuurlijk niet om groepen met hetzelfde profiel.

Dat is de hele spagaat van een land als Vlaanderen. We willen wel toeristen, maar geen vluchtelingen. We hebben de buitenlanders nodig om onze hotels te vullen, en onze menu du chef te verorberen, maar dan wel als betalende gasten. Daarom hangen we dus rondom de aardkloot een onbedaarlijk opwekkend beeld van onszelf op, dankzij de videospots van de immer glimlachende minister Ben Weyts, met voornamelijk welgestelden in beeld die hun pret in Vlaanderen niet op kunnen.

Deze agitprop voor het nationale Vlaamse toerisme kan door iedereen wereldwijd bekeken worden. We kunnen de massa’s mensen die, op de vlucht voor oorlog en ellende, met een smartphone in de hand doelloos onder weg zijn, niet verhinderen ook deze beelden onder ogen te krijgen, waaruit blijkt dat België een verdomd leuk land is, waar je heel goed kunt leven.

Natuurlijk willen we graag een gastvrij land zijn, met de glimlach van minister Weyts gratis erbij, maar niet als het om vluchtelingen gaat. Dan gaat de beurs op de knip. Die moeten bars behandeld en nors de laan uitgestuurd worden. Het mag vooral geen pretje zijn als vluchteling naar België te komen. Dan komt het andere gezicht van de Nationale Volks Armee in zicht.

Voor vluchtelingen geen weldoende glimlach, maar wel de sardonische grijns van staatssecretaris Theo Francken, die er niet aan denkt, de toegang tot het land voor allerlei minderbedeelde en papierloze zwervelingen open te zetten, en die het zijn rechtse achterban verplicht is, elke asielaanvraag afhoudend te bejegenen.