11. sep, 2016

Weerwoord

Vakantie

Rudi Dierick is het er niet mee eens: “Wat u zegt, komt dat er niet op neer dat haar land van herkomst anno 2016 een is, of minstens een plek waar ze geen toekomst heeft? Is het geen zelfoverschatting en 'euro'centrisme om het voor te stellen alsof enkel erkenning als vluchteling kan baten voor de bescherming van het individu?”

Ik heb daar meteen op geantwoord:  “Daar gaat het niet over, Waar het over gaat is of een meisje van zestien haar eigen toekomst kan bepalen, en als ze dat niet zelf kan doen, of er niet een jeugdrechter met het idee van bescherming van de jongere moet kijken?”

Paul Blyweert denkt “Misschien zou het beter zijn dat allen die hier de kans kregen om te studeren, terugkeren om te helpen bij de ontwikkeling van hun land van herkomst.” En Esther Rooms Glorie voegt daar een ooggetuigenis aan toe: “Ondergedoken? Ik heb ze gezien in Mechelen op de Graanmarkt.”

Dit ontlokte mij de opmerking: “Vreemd dat er zo veel mensen zijn de het toe zouden juichen als een zestienjarig meisje, dat hier is opgegroeid en naar school gaat, en dat wellicht haar eigen land nooit heeft gezien, manu militari op een vliegtuig wordt gezet naar een land dat niet eens bestaat. Ook vreemd dat er zo neergekeken wordt op de studies voor bejaardenverzorgster. Als ze een toekomstige ingenieur was geweest, zou de receptie wellicht warmer zijn. Ik denk dat we bejaardenverzorgsters nodig hebben in dit land, en dat we dreigen er niet genoeg te hebben.”

Rudi Dierick geeft het niet op: “Waarom is dat zo vreemd? Is elk humanitair argument dan goed om de wet eindeloos opzij te zetten?”

Ik kan daar alleen maar het volgende op antwoorden: “Er zijn grenzen aan de wet, daar waar de rechten van de mens beginnen. Ik kan begrijpen dat velen willen dat de wet wordt toegepast, maar we zouden niet willen dat dit zonder onderscheid des persoons gebeurt. In het geval van een minderjarige komen ook de kinderrechten om de hoek kijken. Naar verluidt heeft de kinderrechtencommissaris stelling ingenomen. Ik zou er toch voor pleiten daar terdege rekening mee te houden.”