10. sep, 2016

Vervolg

Migratie

We zetten ons overzicht van een recente facebookdiscussie nog even verder.

Christina Teugels merkt ondeugend op: “In Nederland kan je koningin genoemd worden en maximaal het volk bespelen, ook al ben je dochter van een foute familie. Willen we die toer opgaan?” Meerdere vraagtekens weggelaten.

Op dit punt ben ikzelf nog een keer tussengekomen, en dat in twee alinea’s, waarvan de ene: “Ten eerste vind ik dat het niet past, als een bewindsman in een persoonlijk dossier, dan nog van een minderjarige tussenkomt, door de details van het gerechtelijk verleden te onthullen en daarbij grotendeels aan de justitie voorbij te lopen. Door dit als eerste bekend te maken, schendt hij zijn beroepsgeheim. Ik vind niet dat hij op twitter het proces van de familie moet maken.”

Rudi Dierick reageert meteen: “Uw bezorgdheid over de privacy is eerbaar. Maar bekijk het eens van de andere kant; en zeg nu zelf eens, met de laaiende politieke-correcte verontwaardiging in de vele media en fora waar het politiek-correcte de plak zwaait, hoe was er een ernstig debat mogelijk geweest over dit éne particuliere dossier? Is het niet de poco-pers die de vermeende inbreuk op de privacy op de rails heeft gezet door in dit dossier de N-VA-staatssecretaris harde verwijten te gaan maken. We weten maar al te goed waartoe die (schijn)heilige verontwaardiging, in dit geval op een pijnlijk onvolledig dossier, kan leiden.”

Erik Claessens: "Idd. de hel familie had zonder enig mediagebeuren uitgewezen moeten zijn, zonder uitzondering. De dochter heeft ten onrechte de gemoederen bespeeld."

Het andere wat ik wilde delen was: “Ten anderen mogen er velen zijn die een hardvochtig en egoïstisch standpunt innemen en om die reden de immigratie een halt toeroepen, dan toch kies ik voor de bescherming van het individu, de rechten van de menselijke persoon en dan zie ik niet in waarom ze bijvoorbeeld met een studentenvisum niet in België zou kunnen blijven. Ik weet het niet. Ik ken het dossier niet. Ik mag alleen maar hopen dat ook haar standpunt wordt gehoord, en dat haar het recht toegekend wordt zich net als ieder ander in onze tolerante maatschappij te ontplooien.”