4. sep, 2016

Etienne

Vermeerderd

Etienne is meer dan tachtig jaar geleden in een katholiek gezin geboren en is als jonge man tot de jezuïetenorde toegetreden. Na vier jaar studie hield hij zijn priesterroeping voor bekeken, om later openlijk atheïst te worden. Hij wil altijd weer appeltjes schillen met een godsdienstbeeld dat intussen achterhaald en verouderd is, en de kritiek er op trouwens ook.

Steeds weer opnieuw moeten we lezen hoe de gelovigen het verkeerd voor hebben en met andere woorden hoe verkeerd het is te geloven. Het werkt als je bij het begin een paar foute uitgangspunten slikt, zonder er bij na te denken. Je neemt gewoon een paar extreme standpunten aan als kenmerkend voor de tegenpartij. Vervolgens toon je aan dat deze standpunten fout zijn. Dus is de hele tegenpartij in haar geheel fout te verklaren.

Zonder dat die partij daarbij wordt gehoord. Maar alle gekheid op een stokje. We gunnen het Etienne dat hij in zijn late jaren nog eens de Archimedische hefboompositie mag weten te vinden, het spilpunt waar hij naar zoekt, waar hij als nihilistische filosoof de godsdienst uit haar hengsels kan lichten. Zolang hij dat hier te lande alleen maar met de christelijke godsdienst deed, wekte dat weinig ophef.

Nu hij met dezelfde ijver de Islam aanpakt, als nog een ander voorbeeld van een achterlijke ideologie die gecorrigeerd moet worden, kunnen we niet langer stilzwijgend toezien, hoe die onuitstaanbare schoolfrik zich ontpopt, tot een oude blanke man die ons komt vertellen hoe het in elkaar zit, met een paar boeken op het schap, onder meer oriëntalisme uit het westen, boeken die hij terdege heeft gelezen.

Het blijft een oude man in Gent die veel boeken heeft gelezen en met een formuleertrant die soms de flank opent voor grondige kritiek, maar ik ga er niet aan beginnen dat in detail te doen, omdat de taak zo enorm is. Als iemand echter zo systematisch tekeer gaat tegen een bepaalde godsdienst, komt er toch een moment, dat je je gaat afvragen of dit nog wel mag. Er hoeft niet meer zo veel bij om van oproep tot haat te kunnen spreken. Als hij de Joodse traditie op dezelfde manier zou aanpakken, zou het huis te klein zijn. Over de Islam mag iedereen de grootste onzin verkopen, en dat mag allemaal.