7. aug, 2016

Ontmoeting

"Franciscus' gedachtegang is geïnspireerd door de ervaring dat God zich ook in het leven van de moslims manifesteert en aldaar bron is van veel goeds in hun leven. Deze ervaring vormt een waardevolle bijdrage aan het onderling gesprek tussen verschillende levensbeschouwingen. Ze kan de bron vormen van een dialoog van het leven tussen christenen en moslims, waarin zij uit eerbied voor de wijze waarop het God behaagt onder de mensen aanwezig te zijn, elkaar 'om God' onderdanig zijn en in vrede samenwerken aan een nieuwe wereld. Een wereld waarin de vredesgroet die Jezus aan zijn volgelingen heeft gegeven, beantwoord wordt door de islamitische vredeswens 'Salaam'."

Miguel Stas-Van Der Elst