4. aug, 2016

St. Franciscus en de Sultan van Egypte

"Terwijl paus Innocentius III pauselijke brieven uitzendt waarin hij oproept tot een kruistocht tegen de 'Saracenen' (moslims) die het Heilige Land bezet houden, ontwikkelt Franciscus een eigen visie. Die is terug te vinden in hoofdstuk 16 van zijn leefregel, althans in de redactie van 1221. Dit handelt over 'hen die onder de Saracenen en andere ongelovigen gaan'.

Hoofdstuk 16 is een vrucht van het bezoek dat Franciscus in 1219 bracht aan sultan al-Kamil in Damiate. Franciscus heeft eerst het kamp van de kruisvaarders aangedaan en weet vervolgens ook de Sultan te spreken te krijgen. Zij spreken met wederzijds respect over hun beider levensbeschouwingen. In Franciscus' leven en zijn geschriften zijn sporen terug te vinden van de bewondering en waardering die hij voor bepaalde gebruiken van de moslims had opgevat."

Miguel Stas-Van Der Elst