28. jul, 2016

Moord

Barbaars

“Ritueel slachten is slachten, slachten is moorden en moorden is barbaars,” zo luidt een lezerscommentaar. De afzender noemt zich Meat is murder. Letterlijk betekent dit :”vlees is moord.”

Erg vrolijk klinkt dit allemaal niet. De uitspraak op zich heeft het voordeel van de duidelijkheid, en veroordeelt het slachten op zich, los van de rituele kwestie, zonder te discrimineren. Daar valt dus niets van te zeggen.

Krachtig en eenduidig klinkt het wel. Ik heb nog lang getwijfeld of ik daar wel op moet antwoorden, maar ik doe het uiteindelijk toch maar. Om te zeggen wat het met me doet.

Ik vind het tamelijk intimiderend en bedreigend, om dit zo ongenuanceerd over me heen te krijgen.

Het is ook onwaar, want in mijn opinie is moord het beëindigen van het leven van een mens. Een dier doden is geen moord maar een slachting, die een bijkomende zin en betekenis krijgt als het volgens een ritueel gebeurt, omdat het dan ingeschakeld is in een groter geheel.

Dan moet je niet gaan roepen dat het moord is. We mogen de dieren niet gelijk met de mensen schakelen, omdat dit de mens tekort zou doen. Daar verkondig ik een puur humanistisch standpunt, waarin de mens centraal staat, naast en boven elke andere levensvorm.

Zowel vanuit het humanisme als vanuit de offergodsdiensten zie ik alleen maar eensgezindheid dat het verwerpelijk is een dier nutteloos te doen lijden. We mogen een dier echter wel kweken en uiteindelijk slachten, als dat volgens de regels gebeurt, met respect voor het dier, zoals dat in het ritueel van het slachten ook tot uiting komt, dat in de Islam altijd met gebed gepaard gaat.

Het is juist het rituele aspect dat het slachten aanvaardbaar maakt in die traditie.

In elk land en in elke cultuur is het slachten met regels en rituelen omgeven. Dat is ook heel goed en het toont aan dat het niet zomaar gebeurt, en dat elke samenleving verwacht dat het voltrekken van de slachting doeltreffend en zonder nodeloos lijden, alsmede in de beste hygiënische omstandigheden verloopt.

Ik heb respect voor elke opinie ook als die fout is. Daarom wil ik er rustig en redelijk op antwoorden, en ga ik de reactie ook niet wissen op de website. Intussen behoud ik natuurlijk wel het recht op mijn eigen mening.