24. jul, 2016

Slachtfeest

Zoenoffer

Het offer is in diepste wezen een gelegenheid tot verzoening van het leven met de dood. Daar moet volgens de Islamitische overlevering een gezond dierenwezen het leven bij inschieten. Een keer per jaar gaat zowat elke moslim schapenvlees eten. Dat was vast een heel nuttige gewoonte bij de nomaden in tijden van schaarste, maar nu is dat voor ons vooral toch een godsdienstige traditie, die velen koesteren, zoals de christenen het idee van Kerstmis of Pasen hoog houden.

Het dier kan niet meespreken, maar vindt volgens de klassieke lezing zijn vervulling in de slachtofferrol, zoals we gisteren al zagen. En dat in grote getallen. Ik las ergens, zonder dat er een traceerbare bron bij stond, dat er wereldwijd met stip meer dan honderd miljoen dieren worden geslacht tijdens een gemiddeld Islamitisch offerfeest.

Ik denk niet dat er iets in de buurt komt, van zulke gebeurtenis, dat er op een dag zoveel evenhoevigen worden geslacht, en dat er zoveel onschuldig dierenbloed wordt vergoten, in wezen om onze menselijke fouten te delgen, oog in oog met de Schepper van het Al. Dierenliefhebbers mogen er slapeloze nachten van krijgen, maar het cijfer is wellicht alleen maar onderschat. Die zouden we nu allemaal moeten gaan verdoven, een gigantische markt voor de verdovingsproducenten, maar dat terzijde.

Het is een grote berg waar je tegenaan gaat staan. We verwachten dat een kleine twee miljard mensen hun gewoonten veranderen. Dat zal op zijn best een werk van lange adem zijn.

Dat er activisten zijn, die ervoor ijveren de dieren met liefde en ontzag te behandelen, dat is allemaal zeer mooi, maar soms wordt het wel opdringerig en een kwestie van gelijk hebben, zonder het te krijgen, en op dat ogenblik ontpopt het dierenwelzijn zich tot een ideologie, die zoals alle andere er op uit is zich te verspreiden, en daarbij zijn alle middelen goed.

Pim Fortuyn is vermoord door een dierenliefhebber die hiermee een offer voor de goede zaak meende te brengen. Om maar aan te tonen dat je  geen machtsmiddelen mag gebruiken om je ideologie te verspreiden. Dit idee zou gemeengoed moeten zijn. Als de ene probeert met macht of geweld de andere een ideologie op te leggen, dan zijn we verkeerd bezig.