28. dec, 2016

De splinter

In de ooghoek

De problemen komen met de Ander mee, maar ze zullen niet met hem weggaan.

De meeste moslims die ik ken, en ik ken er toch wel honderden, zo niet duizenden, gezien mijn werk in een gemengde wijk in de hoofdstad, zien de Islam als een boodschap van liefde en vrede. Dit staat in schrille tegenstelling tot Marc die een immense kloof ziet liggen “tussen het Nieuwe Testament en de Quran. De boodschap van het NT is liefde. Islam betekent onderwerping en blinde gehoorzaamheid; niks voor een verstandig man als jij.”

Daar had ik even niet van terug. Ik moet het eerlijk toegeven. Daar val ik van achterover, dat Marc dat echt denkt, en velen met hem. Ik vrees dat het een zeer frequent voorkomende misvatting is, van het type “wij zijn heiliger dan gij.” Wij vinden in het evangelie een boodschap van liefde en vrede, en als iedereen deed zoals wij, dan was er geen vuiltje aan de lucht.

Daar gaan we dan wel los voorbij aan alle narigheden die in de loop der eeuwen in naam van de christelijkheid over de moslimbevolkingen is uitgestort. Daar ligt vooral een diepe kloof tussen hoe de christenen zichzelf waarnemen, en hoe ze waargenomen worden, en hetzelfde is mutatis mutandis waar voor de Islam.

Een lukraak gekozen moslim in een moslimland zal net hetzelfde over Marc denken.  Het drama is dat wij aan weerskanten een vredelievende godsdienst toegedaan zijn, en elkaar toch zo in de haren kunnen vliegen. Om met Jezus te spreken: wij zien de splinter in het oog van de ander, maar de balk in onze eigen oogkas. Er gaat een lange geschiedenis aan vooraf die ik niet zal herhalen maar het wederzijds wantrouwen dateert al van voor de tijd van de kruisvaarders.

Islam betekent overgave aan Gods woord, en misschien zelfs onderwerping aan een goddelijke wet, als je het doortrekt,  maar zeker geen blinde gehoorzaamheid aan iets of iemand. Er is geen paus in de Islam en er is geen leergezag. Er bestaan wel Islamgeleerden die ten dienste van de gemeenschap staan, en die gaan kijken wat de teksten te zeggen hebben maar ze hebben geen religieus gezag zoals pakweg de r.k. kerk die meent te moeten opleggen.

Islam: het woord zelf betekent vrede vinden door zich aan God over te leveren, een barmhartige en liefhebbende God, dat wel. Daarvan is er maar een voor iedereen.