20. dec, 2016

Tweespraak

Twist

Sommige forumleden zullen zich toch vroeg of laat eens het inzicht moeten toe-eigenen, dat een groot aantal moslims reeds deel uitmaakt van onze samenleving, en dat we op een of andere manier met hen zullen moeten samenleven, want ze gaan heus niet weg. Ze zijn ook niet zinnens zich en masse tot een ander geloof te bekeren. Nee ze blijven, en ze nemen toe.

Alle demografische voorspellingen die ik zie, beklemtonen dat het aantal moslims door voortplanting en inwijking groeit, en dat sneller dan de inheemse bevolking, wier aandeel dientengevolge alleen maar kan krimpen. Daar kun je blij of boos om zijn, al naargelang je voorkeur, maar sommigen worden daar blijkbaar hondsdol van, getuige de hysterische reacties op Facebook als het over dit onderwerp gaat, maar al die hetze zal de bevolkingsgroei niet kunnen afremmen.

Het aandeel van de moslims in de bevolking heeft in een aantal gebieden en zeker in de grootsteden een kritische drempel bereikt, waardoor ze politieke relevantie krijgen en een plaats kunnen innemen in het openbare debat, zij het in België met vertraging. Het zal in Nederland niet veel beter zijn. We kunnen in geen geval meer doen alsof ze er niet zijn, zeker nu meer en meer mondige moslims opstaan.

We zullen hoe dan ook met elkaar overeen moeten komen. Als je dan lieden hebt die om de haverklap scheldwoorden en verwensingen gebruiken, in naam van de veel verkrachte vrije meningsuiting, ja, dan schiet de verstandhouding niet op.  Het helpt niet allerlei verdachtmakingen uit te schreeuwen.

Die xenofobe, kretologie verziekt de atmosfeer alleen maar. Wat hebben we eraan als we iedereen tegen elkaar opzetten met loze kreten en broodje aap verhalen? Als we niet leren naar elkaar te luisteren, ziet de toekomst er somber uit, niet alleen voor de moslims, maar voor iedereen.

De multiculturele samenleving is een feit, waar we moeten leren mee leven. Dat dit niet altijd van een leien dakje loopt, is intussen wel duidelijk geworden. Het is iets waar we moeten aan werken, want het zal niet vanzelf gebeuren.