18. dec, 2016

Facebooklink

www.facebook.com/pvanbreusegem/posts

Voor degenen die aan Facebook doen, ziehier een link naar een discussie omtrent de integratiewens en -kansen van de migrantenpopulatie.

https://www.facebook.com/pvanbreusegem/posts/1400306449980194