14. dec, 2016

Best Rudi Dierick,

Ziehier je naam voluit

Mevrouw Gadaleta heeft wellicht veel feitenkennis en wordt door vriend en vijand als een goede politica omschreven. Toch heeft zij zich kras uitgelaten over een bepaalde bevolkingsgroep, die in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek waarin zij het schepenambt bekleedt, ruim aanwezig is en die zij verondersteld is zonder vooroordeel te besturen.

Zij bezondigt zich naar mijn smaak, en die van velen die ik spreek, aan uitspraken die als laatdunkend, minachtend en neerbuigend overkomen. Nu heb jij een medewerker belast met een onderzoek en die heeft in de hele tekst van Gadaleta niets gevonden waar hij aanstoot kon aan nemen. Tot zover je wetenschappelijk onderbouwde argumentatie.

Het is allemaal hun eigen schuld, daar komt het zowat op neer. Moeten ze maar minder kinderen krijgen. Een beetje meer verantwoordelijkheid van de vaders zou ook al veel helpen. Allemaal juist. Toch mag ik als huisarts die elke dag deze populatie verzorg, die hier op de korrel wordt genomen, hier iets over zeggen, over wat me tegen de borst stuit.

Niemand kan er mij van verdenken dat ik de problemen van het internationale lompenproletariaat dat daar in Molenbeek in sommige straten samengestroomd is, niet zie. Ik denk dat ik die problematiek meer en vaker zie dan de meeste deelnemers op dit forum, omdat ze elke dag voor mij in de spreekkamer defileren. Ik denk dat ik hun verzuchtingen ken en begrijp en ik zal ze niet minimaliseren.

Toch voel ik me geschoffeerd, samen met hen, met het oordeel dat hier over hen, en over ons uitgesproken wordt. Wat mevrouw Gadaleta doet, polariseert, drijft uiteen en verhoogt de ergernis en het misnoegen, die voor een groot deel kunstmatig zijn, of alleszins opgedreven. Toch wordt in de straten van Sint-Jans-Molenbeek wel degelijk samengeleefd en soms op een wonderbaarlijke wijze.

Ik ken een aantal buurten in Vlaanderen die zich beter wanen, maar als je nader toekijkt heerst er egoïsme, isolement en zelfgenoegzaamheid. Iedereen blijft binnen zijn omheining en elke kans op solidariteit wordt uit beeld gebannen. Ze zouden beter een voorbeeld nemen aan de verguisde gemeente, zoals Annelies terecht aantoont.