8. nov, 2016

Kruisteken

Eredienst

Ik dacht even dat ik ervan af was, maar nu ontspint zich weer een nieuwe discussie over de vraag of je nu in de kostumering van het pietklaasgebeuren de christelijkheid van de bisschopsfiguur moet benadrukken dan wel uitvagen.

Ik heb uiteengezet dat ik vind dat een jolijtfiguur als sinterklaas wanneer hij de openbare ruimte betreedt beter van die kruisen en andere liturgische symbolen ontdaan wordt om elk kind aan te spreken. Een openbare school kan het zich niet veroorloven elk jaar een katholieke processie binnen de muren toe te laten, waarbij een bisschop komt vertellen wie de goede kinderen zijn.

Ik kan me goed voorstellen dat de verhoudingen heel anders liggen in pakweg een confessionele school, waar geheel binnen de wet een christelijk opvoedingsproject aan de dag wordt gelegd. Dat is de privésfeer van de burger waar je voor kiest of niet, maar dat mag iedereen invullen. Maar zelfs dan zou ik als opperhoofd van een dergelijke school, die zich mag inschrijven in het katholieke onderwijs, twee keer nadenken vooraleer ik voor een nadrukkelijke aankleding van de sint als een katholieke bisschop uit de zeventiende eeuw, tenminste wat het kostuum betreft, zou kiezen.

Het is een aanfluiting van de liturgie en van de waardigheid van de prelatuur die ik als (ex-) katholiek met lede ogen zie gebeuren. Temeer daar Sinterklaas in de maatschappelijke omgeving waarin ook een christelijke school zich bevindt, beladen is met allerlei overheersende invloeden van buitenaf, waarin die van de kleinhandel niet de geringste is. Er moeten allerlei producten verkocht worden, en dat dit met het kruis moet gezegend worden, dat toch het symbool is van het levensoffer van onze heiland, nou ja dat stoot me tegen de borst.

Op dat ogenblik zijn de handelaars bezig hun handel te drijven binnen de tempelmuren. Daar is iets ambigu aan, wat stuit. Iedereen kan zijn eigen sinterklaas aanbieden aan zijn eigen kinderen, maar als we het in groep gaan doen, en naarmate de aantallen toeschouwers toenemen, bij een toenemende diversiteit van de jongste populatie, en naarmate Klaas en Piet het dus meer en meer de publieke ruimte betreden, moeten we er behoorlijk over nadenken, ook als overtuigde christenen, of dat wel zo een goed idee is, die gemijterde goedheiligman.