6. nov, 2016

Toekomstbeeld

De Piet van morgen

Hoe moet het dan wel? Daar is niet een oplossing voor, maar vele. Ik zou die hele voorstelling Klaas-en-Piet klucht graag zien verbrokkelen in allerlei verschillende manieren om het tafereel in te vullen en vorm te geven, die van jaar tot jaar en van plaats tot plaats kunnen verschillen. Daarbij moet je in voeling blijven met het publiek, dat uit kinderen bestaat, wat de discussie des te ernstiger maakt.

Het mag een beetje gedurfd zijn, maar het moet niemand kwetsen. Als we ‘iets leuks’ voor de kinderen willen organiseren, zoals de blijde inkomst van Sinterklaas, moeten we ervoor zorgen dat die kinderen allemaal mee zijn. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan als blijkt dat de doelgroep steeds meer bont samengesteld is wat afkomst, huidskleur, geloofsachtergrond en ga zo maar door.

We moeten steeds nieuwe manieren vinden om participatief en inclusief te werken, naar iedereen en allemaal, met inbegrip van alle etnische groepen die onze hedendaagse samenleving kleur geven. Zeker als het om een kinderpubliek gaat, is het altijd zoeken naar de beste manieren en opletten, om iedereen het gevoel te geven dat hij of zij erbij hoort.

Het mag melig klinken maar het is in de praktijk vaak moeilijker dan het lijkt. Het is een vraag die zich in elke school zal stellen. We mogen aannemen dat migrantenpopulaties juist bij de kinderen oververtegenwoordigd zijn, omdat ze al jaren de meeste geboorten leveren. Jongeren van vandaag die in een gemengde omgeving school hebben gelopen, vertonen vaak minder vooroordelen dan de ouderen die een tijd van raciale monocultuur hebben gekend.

Daarom pleit ik voor een pietklaasgebeuren dat zich stilaan ontdoet van een aantal reactionaire trekjes uit het verleden, en open staat voor vernieuwing, rekening houdend met het jonge publiek. Waar vorige eeuwen lagen hebben aangebracht van godsdienstige, morele en pedagogische invloeden die niet altijd even fris zijn, moeten we in onze tijd daar verder mee aan de slag.

Als we een betere samenleving willen met meer vrede en minder geweld, dan ligt hier een werf op ons te wachten waar nog heel veel werk aan is.