26. okt, 2016

Propaganda

Hoogtijdagen

Met zijn boek waarin de goede en de slechte daden van de kinderen staan opgeschreven is Sinterklaas de heraut van Jezus Christus die op het einde der tijden de bokken zal scheiden van de schapen. 

Sinterklaas, altijd statig en gedistingeerd, staat in tegenstelling met het zootje ongeregeld van de Pieten, die zich als acrobaten en grappenmakers gedragen, bont uitgedoste narren die vaak kwajongensstreken uithalen. Die voorstelling is nog niet zo oud en pas in de twintigste eeuw ontstaan. Vandaag zijn Sinterklaas en Zwarte Piet in handen gevallen van de media en de middenstand die er een consumentenfeest van maken.

Speelgoedfirma’s draaien hun hoogste omzet op die dag. Hoe meer sinterklaasgekte hoe beter voor hen. Als je kinderen hebt, kun je er niet aan ontsnappen. Je moet en je zult je geld uitgeven. Om alleen maar te zeggen dat de goedheiligman en zijn pietermanknecht ook nu weer als instrument zijn ingezet, om het zo lelijk te zeggen, voor de belangen van de dag. In de loop der tijden is dat nooit anders geweest, al veranderen de belangen wel.

De klucht die het intussen is geworden, het is aan mij niet besteed, zoals wellicht al duidelijk is geworden. Rond het feest hangt een nare sfeer van misplaatste grappen en kwetsende voorstellingen, en uitbuiting van de fantasiewereld van het kind, dat het niet mooi meer is.

Telkens weer werd de voorstelling gewijzigd om te passen in de gedachtewereld van het tijdperk dat aan de beurt was. Het nut van Sinterklaas als propagandafiguur is blijkbaar niet te onderschatten als daar telkens weer nieuwe generaties mee bezig zijn om dat bij te stellen. Dat is nooit klaar en afgelopen. Het proces is nooit afgelopen.

Ook nu weer met de Zwarte Piet discussie. Het is goed dat het aan de orde is gesteld, dat er wordt over nagedacht en gediscussieerd.  Wat nog overblijft van de katholieke agitprop uit voorbije eeuwen, mag wat mij betreft zonder een traan te laten worden weggepoetst. Wat door mensen is bedacht kan door mensen ook gewijzigd worden

Als Zwarte Piet zwart is door de schoorsteen, hoe komt het dan dat er geen roet zit op zijn lipstick?