22. okt, 2016

Verantwoord

Bontgekleurd

In de samenleving waarin ik ben geboren, nu meer dan zestig jaar geleden, werd Zwarte Piet natuurlijk anders waargenomen dan in het multiculturele gezelschap waarin we vandaag verkeren. Wat voorheen alleen maar grappig en aardig was, krijgt nu een andere betekenis, omdat ook mensen die dat doorheen een heel andere bril bekijken, meedoen.

We hebben geen andere keuze dan samen een gemengde maatschappij opbouwen, waarin iedereen gelijkwaardig is en evenveel kansen krijgt. Elke andere toekomstvisie is afstotelijk. Iedereen moet kunnen participeren aan het maatschappelijk gebeuren. Toen ik een jong mens was had ik niet kunnen bevroeden wat ik nu moet horen: al die haat en die neerbuigendheid, en het racisme dat opnieuw salonfähig is geworden.

Het is een twist om symbolen zoals ook het sluierdebat er een is. Een symbolische strijd, maar net daarom zo belangrijk. Eigenlijk gaat het om niets, toch niet iets wezenlijk of concreet. Het gaat wel om gevoelens en die kunnen per groep helemaal anders uitvallen. In een bepaalde context is de opvoering van sinterklaas en zwarte piet misschien ooit leuk geweest, maar nu is het een uithangbord van de commercie geworden.

Het tafereel wordt via de massamedia massief de huiskamer ingeworpen wanneer het er weer de tijd van het jaar voor is. Wat we daar te zien krijgen gaat de hele bevolking aan, en juist daarom moeten we er zo goed over nadenken. Wat mensen in hun plaatselijke parochiezaal doen, moeten ze zelf weten. Maar als het om een kamerbreed spektakel gaat, waaraan je niet kunt ontsnappen als ouders met kinderen, mogen we ons toch vragen stellen hoe we de voorstelling gaan invullen.

Het is nefast voor de feestvreugde als er een welbepaalde soort kinderen van de pret wordt uitgesloten. Dat zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn, en ik weet niet hoe iemand er zich tegen kan keren, dat de inkleding van het feest inclusief en tactvol is, zonder iemand voor het hoofd te stoten. Als dat politiek correct is, dan ben ik maar politiek correct. Ik versta niet waarom dat een scheldwoord moet zijn, dat telkens weer op discussiefora opduikt. Iets waar je niets op terug kunt zeggen. Iets dat politiek correct genoemd wordt, is fout en verwerpelijk, ook als het om iets gaat dat in se moreel en ethisch verantwoord is.