23. okt, 2016

Uit Struwwelpeter:

Daar kwam de groote Nik'laas aan,
Die had een' inkt pot voor zich staan,
Zoo groot, ja, grooter dan de maan.
Hij sprak: 'Komt kind'ren, hoort mij aan,
En laat dien moor met vrede gaan!
Het is zijn schuld toch waarlijk niet.'
Dat hij zoo zwart als steenkool ziet'

Vertaling: W.P. Razoux